Mielieji žmonės

Pastebėjus bet kokius rinkimų tvarkos pažeidimus nedelsiant informuokite policijos pareigūnus arba skambinkite į rinkiminę būstinę tel.8 618 59545. Būkite pilietiški, netoleruokite nesąžiningų veiksmų, nepasiduokite provokacijoms....
Mieli žmonės,

Mieli žmonės,

Siekdama Jūsų pasitikėjimo ketvirtajai LR Seimo kadencijai širdingai dėkoju už iniciatyvas ir bendrą darbą sprendžiant mums visiems svarbius klausimus. Žmogaus šventa priedermė elgtis sąžiningai, sprendimus...