Skaitai, mąstau, rašau

LTK Logotipas2

Mielieji skaitytojai,

Paskutinį kartą šiais metais susitinkame Kultūros tarybos remiamame projekte „Skaitau, mąstau, kalbu, rašau“. Šis projektas buvo pirmas bandymas paskatinti skaitymo iniciatyvas ir sulaukė deramo atgarsio. Į projektą įsijungė ir savo mintis laikraštyje išdėstė įvairaus amžiaus mūsų skaitytojai. Nuoširdžiai dėkojame jauniesiems žurnalistams, į projektą įnešusiems jaunatviško mąstymo, ir jų vadovėms Renatai Kisnierienei ir Albinai Sidaravičienei. Projektą savo mintimis pagyvino literatų klubo „Strėva“ narės, pasidalinusios savo išmintimi ir įžvalgomis. Nuoširdžiai dėkojame Jonui Algimantui Ramanauskui, taip gražiai pasidalinusiam savo prisiminimais apie Beižionių piliakalnį, etnologei Onai Rasutei Šakienei, darbus įvertinusiai profesionaliai. Redakcijos sudaryta komisija atidžiai skaitė rašinius ir labai buvo sunku nuspręsti, kuris geriausias. Visi rašiniai buvo tokie geri, todėl nutarėme specialiais prizais apdovanoti geriausius iš geriausiųjų: Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio nares Ievą Kasperavičiūtę, Gintarę Banionytę ir Urtę Mariją Marcinkevičiūtę, „Versmės“ gimnazijos jaunuosius žurnalistus už bendrą straipsnį „Mąstome apie savo kraštą“ ir Eglę Butkutę. Specialius prizus taip pat paruošėme Jonui Algimantui Ramanauskui ir Irenai Petkevičienei. Prizus įteiksime specialiuose renginiuose, apie kuriuos apdovanotiesiems pranešime atskirai.

Projektas baigėsi, bet kaip rašė literatė Ona Kulbokienė, tikime, kad šis projektas buvo pirmas, bet ne paskutinis, skaitytojai dar turės progų pasigilinti į savo krašto istoriją ir ją įvertinti.

                  

Redaktorė Julija Kirkilienė

Strėvos vidurupio teritorija

Narių vertinimas:  / 0

Strėvos vidurupio teritorija, esanti pietryčių Lietuvoje, patenka į dvi Lietuvos geografines sritis: šiaurės rytinė dalis įeina į Pabaltijo žemumą, o centrinė ir pietinė – į paskutinio apledėjimo moreninių aukštumų rajoną. Taip pat, ji įsikūrusi Dzūkų aukštumos rytinėje dalyje, Neries žemupio slėnyje. Tad nenuostabu, kad teritoriją puošia Nemuno vidurupiui ir Neries žemupiui būdingos plynaukštės, o pietryčiuose – pietų Lietuvos aukštumos. Administraciniu požiūriu, ši teritorija apima dabartinę Elektrėnų savivaldybę, kuri yra viena iš naujausių savivaldybių Lietuvoje. Ji 2000 m. buvo įsteigta iš dalies Trakų bei Kaišiadorių rajonų teritorijų. Šiuo metu savivaldybė sudaryta iš 8 seniūnijų: Beižionių, Elektrėnų, Gilučių, Kazokiškių, Kietaviškių, Pastrėvio, Semeliškių ir Vievio seniūnijų[1].

Share

Skaityti daugiau: Strėvos vidurupio teritorija

Mielieji skaitytojai, skaitykime, mąstykime, kalbėkime, rašykime!

Narių vertinimas:  / 0

Kviečiame skaitytojus įsijungti į Kultūros tarybos prie Kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Skaitau, mąstau, kalbu, rašau“, kurį vykdyti pradeda laikraštis „Elektrėnų kronika“. Projekto tikslas – ugdyti asmenų gebėjimus naudotis tradicinėmis ir naujomis visuomenės informavimo priemonėmis, jose pateikiamu turiniu, taip pat ugdyti gebėjimus analizuoti ir kritiškai vertinti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą turinį. Projektui turinį parinkome labai neįprastą: skaitytojas Giedrius Kazlauskas surinko medžiagą apie Elektrėnų savivaldybės piliakalnius. Jo medžiagą spausdinsime laikraštyje, skelbsime svetainėje www.kronika.lt ir dalinsimės socialiniame tinkle Facebook.

Skaitytojus kviečiame išmaniai ir kūrybiškai bei kritiškai pasinaudoti ta informacija ir redakcijai teikti atgalinį ryšį. Atgaliniam ryšiui įvertinti skelbiame rašinių konkursą „Pažink savivaldybės piliakalnius“. Rašiniai gali būti pačių įvairiausių žanrų: nuo recenzijų iki eilėraščių – svarbu, kad būtų įvertinta Giedriaus surinkta medžiaga: galbūt surasta daugiau informacijos, galbūt pateikta kritikos, galbūt surinkti gyvenančių apie piliakalnius žmonių prisiminimai, galbūt sukurtas fantastinis literatūrinis kūrinys, o gal girdėta ar paties sukurta legenda.

Svarbu projekto metu įrodyti, kad Elektrėnų savivaldybės gyventojai geba naudotis tradicinėmis (spauda) ir naujomis (interneto svetainė, socialiniai tinklai) visuomenės informavimo priemonėmis, jose pateikiamu turiniu, ugdyti gebėjimus analizuoti laikraštyje „Elektrėnų kronika“ ir svetainėje www.kronika.lt pateikiamą informaciją. Konkurso rezultatai bus paskelbti iki lapkričio 28 d., projekto „Skaitau, mąstau, kalbu, rašau“ pabaigos. Konkurso nugalėtojams bus įteikti prizai. Konkurso dalyvių darbai bus spausdiname laikraštyje „Elektrėnų kronika“, skelbiami svetainėje www. kronika.lt bei socialiniame tinkle Facebook.

Share

Skaityti daugiau: Mielieji skaitytojai, skaitykime, mąstykime, kalbėkime, rašykime!

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.