Prasmingi darbai vienija žmones

Į savaitraščio „Elektrėnų kronika“ puslapius grįžo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo logotipas. Jau šiame numeryje startuoja naujas projektas „Prasmingi darbai vienija žmones“, kuriam šis fondas skyrė 4000 Eur paramą. Pagrindinė projekto ašis – skatinti skaitytojų pilietiškumą ir patriotiškumą, kurie yra itin svarbūs šiuo laiku. Projekte rašysime apie Elektrėnų savivaldybėje aktyviai veikiančios Elektrėnų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Algirdo šaulių 1-osios kuopos veiklą, sieksime skatinti vaikų ir jaunimo kultūrinį ir pilietinį ugdymą, sukurti informacinę erdvę jaunų žmonių diskusijoms apie pilietiškumą, ideologiją, tautinį sąmoningumą. LDK Algirdo Šaulių 1-osios kuopos nariai taip pat yra suinteresuoti jų veiklos sklaida. Šauliai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Renginių dalyviai didžiuojasi jaunimu, bet ne visi žino, kad tai – mūsų savivaldybės jaunuoliai, dalyvaujantys jaunųjų šaulių veikloje. Projektą vykdyti padės UAB „Galvės investicijos“ konsultantas, istorikas Romualdas Bakutis, atsargos kapitonas, žygių „Žalio Velnio takais“ organizatorius Vytas Šareika bei kiti bendradarbiai. Projektui kiekvieną numerį skirsime net du laikraščio puslapius, kuriuos gausiai iliustruosime nuotraukomis.

Projektas tęsis iki metų pabaigos. Tikimės, kad mums pavyks pasiekti išsikeltus tikslus – skatinti patriotiškumą, sutelkti žmones vienybei, kuri, kaip parodė laikas, ne kartą padėjo lietuviams pasiekti didžių pergalių.

Stemporeckų legendos, istorijos ir likimai Valstybės augimo laikotarpiu

Narių vertinimas:  / 1

dapkevičienėJulija KIRKILIENĖ

Pagal apibrėžimą, Valstybė yra tam tikroje teritorijoje gyvenanti žmonių grupė, turinti nuolatinę valdžią, apibrėžtą teritoriją ir t.t. Valstybę sukuria ir ją puoselėja žmonės. Lietuvos valstybę kartu su kitais šios šalies gyventojais daugiau kaip šimtmetį kūrė ir kuria Stemporeckų plati giminė, kilusi iš Semeliškių. Viena jų palikuonių Genė Stemporeckaitė-Dapkevičienė okupacijos metais ir atgavus Nepriklausomybę Lietuvą kūrė ir puoselėjo švietėjišku darbu. Ji visą gyvenimą dirbo bibliotekoje.  

Share

Skaityti daugiau: Stemporeckų legendos, istorijos ir likimai Valstybės augimo laikotarpiu

Elektrėniečiai Amerikoje: su vaikais kalba lietuviškai, dainuoja lietuviškas dainas, švenčia nacionalines šventes ir ruošiasi pasveikinti Lietuvą

Narių vertinimas:  / 2

 vaidogieneJulija Kirkilienė

 

Vyresnioji karta, prieš ketvirtį amžiaus prievarta ar savo noru turėjusi galimybę Lietuvą iškeisti tik į buvusios Sovietų Sąjungos šalis, dabar negali suprasti, kodėl lietuviai palieka savo tėvynę. Politikai rašo šūkius, kaip susigrąžins emigrantus, kuria planus, kaip išlaikyti dar nespėjusius emigruoti. O jauni žmonės, pajutę laisvę, ją išnaudoja pažinimui. Šį kartą rašysime apie šių dienų emigrantus, lietuvių bendruomenes Amerikoje, kur gyvena, dirba, saugo lietuvybę  ir kuria planus, kaip išradingiau pasveikinti Lietuvą su Nepriklausomybės šimtmečiu. 

Share

Skaityti daugiau: Elektrėniečiai Amerikoje: su vaikais kalba lietuviškai, dainuoja lietuviškas dainas, švenčia...

Per meilę – į tiesą

Narių vertinimas:  / 1

Dichavičius

Julija KIRKILIENĖ

 

Ne kiekvienas žmogus gali būti menininku, bet kiekvienas lietuvis turėtų žinoti Lietuvos legendinį fotografą, dailininką, išmintingą lietuvį Rimantą Dichavičių, savo prasmingu gyvenimu ir talentinga kūryba kuriantį šimtmečio Lietuvos istoriją. 

Share

Skaityti daugiau: Per meilę – į tiesą

Susipažino su Elektrėnų krašto kultūros paveldu

Narių vertinimas:  / 0

ričardasElektrėnų kraštietis ir Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros geografijos mokslų daktaras docentas Ričardas Skorupskas Elektrėnų bibliotekoje skaitė pranešimą „Pagrindiniai Elektrėnų apylinkių kraštovaizdžio kaitos bruožai“. Mokslininkas tyrinėjo savo krašto apylinkes, rezultatus sudėjo į mokslinį darbą ir su savo darbu supažindino elektrėniškius.

Share

Skaityti daugiau: Susipažino su Elektrėnų krašto kultūros paveldu

Nepamirštos Pakalniškės

Narių vertinimas:  / 1

prie namo

Julija KIRKILIENĖ

 

Pakalniškėse, Semeliškių gat­vė­je, beveik ant paties kelio sto­vi Genovaitės ir Liongino Nenar­tavičių sodyba, statyta dar Liongino senelio Tomo Nenartavičiaus, gimusio 1866 metais. Nenartavičiai vykdo tėvų valią – neišdraskyti tėviškės lizdo – sodyboje gyvena, ją prižiūri, puoselėja, visada svetingai priima plačią Nenartavičių giminę ar į savo gimtąsias Pakalniškes užklydusius senųjų gyventojų artimuo­sius. Lionginas su seserimi Veronika suskaičiavo ir surašė, kad 1936 metais Pakalniškėse pagal kelią į Semeliškes, dabartinėje Semeliškių gatvėje, buvo 43  sodybos, kuriose gyveno pasiturintys žmonės. 

Share

Skaityti daugiau: Nepamirštos Pakalniškės

Pakalniškių bendruomenė „Jorė“: kuriantys savo kraštą, garsinantys Lietuvą ir geri žmonės

Narių vertinimas:  / 1

pakalniskes

Julija KIRKILIENĖ

 

Šį rudenį Pakalniškių bend­ruo­menė „Jorė“ švenčia 10 metų ju­biliejų. Organizacija jubiliejų pa­žy­mėjo rugsėjo paskutinį šeš­tadienį kartu su Rudens švente. Bendruomenės pirmininkas Romaldas Skorupskas šventės atidaryme kalbėjo, kad žmogus jaučiasi visavertis tik būdamas kartu su kitais. Svarbūs pasijuto šventės dalyviai ir todėl, kad niekas nebuvo pamirštas: kiekvienam padėkota, kiekvienas apdovanotas. 

Share

Skaityti daugiau: Pakalniškių bendruomenė „Jorė“: kuriantys savo kraštą, garsinantys Lietuvą ir geri žmonės

Nijolės Jovienės gyvenimas: gimė ir gyvena laisvoje Lietuvoje

Narių vertinimas:  / 0

Julija Kirkilienė

 

jovieneAr gali būti prasmingesnis darbas savo šaliai nei pagalba žmogui? Šį kartą papasakosime dar vieną gražią istoriją apie šimtmečio laikotarpį, kuriame istorija pynėsi su likimais žmonių, nepalūžusių ir nepraradusių gerumo artimui sunkiausiais gyvenimo išbandymo metais. 

Share

Skaityti daugiau: Nijolės Jovienės gyvenimas: gimė ir gyvena laisvoje Lietuvoje

Speičių giminės kelias

Narių vertinimas:  / 1

speiciu gimine

Julija KIRKILIENĖ

 

Plati Speičių giminė iš Seme­liškių valščiaus, Tvertinių kaimo jau trečias šimtmetis gyvena ir dirba Lietuvoje, svariai prisidėdama prie jos klestėjimo. Savo giminės  šaknis Speičiai žino nuo 1804 metų. Per tuos du šimtus metų Speičių giminės šakos kryžiavosi su įvairiomis tautomis, giminės kelias vingiavo įvairiais keliais, bet dauguma jų iki šiol liko Lietuvoje, nesusigundydami sotesniu maisto šaukštu emigracijoje. Plačiojoje giminėje yra mokslininkų, diplomatų, pedagogų, medikų, inžinierių ir daugybės kitų profesijų žmonių, savo prasmingais darbais kuriančių Lietuvos ateitį.

Share

Skaityti daugiau: Speičių giminės kelias

Paroda ,,Tautos ženklai rankdarbiuose“

Narių vertinimas:  / 0

rankdarbiai

Albina SIDARAVIČIENĖ

 

Sena, visiems žinoma tiesa, kad žmogaus rankos kuria stebuklus, naujai sušvito  rankdarbių parodos „Tautos ženklai rankdarbiuose“, atidayme, kuris vyko rugsėjo 6 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Share

Skaityti daugiau: Paroda ,,Tautos ženklai rankdarbiuose“

Žebertonių bendruomenėje vyko prevencinė stovyklėlė „Robinzono dienos“

Narių vertinimas:  / 0
zebertonyse
Liepos 22 d. Žebertonių bendruo­menėje vyko prevencinė stovyklėlė „Robinzono dienos“, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Stovyklėlė skirta jaunimo tarpusavio santykių tobulinimui, formuojant vertybines orientacijas, propaguojant sveiką gyvenseną, įveikiant arba mažinant neigiamas pasekmes sukeliančius reiškinius artimoje aplinkoje. Į šią veiklą buvo įtraukti  jaunimas bei vaikai ir jų tėvai.
Share

Skaityti daugiau: Žebertonių bendruomenėje vyko prevencinė stovyklėlė „Robinzono dienos“

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.