Kalėdos atrieda į Elektrėnų meno mokyklą

Kalėdos atrieda į Elektrėnų meno mokyklą

Albina Sidaravičienė

Artėjant svarbiausioms metų šventėms, šv. Kalėdoms, kalbiname Rasą Hopenienę, Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, ir klausiame, kaip gyvena mokykla šį prieššventinį laikotarpį, kai dangus apniukęs, saulės nė spindulėlio, diena trumputė, nespėja išaušti, žiūrėk, jau vakaras, atrodo, sėdėk susigūžęs ir nekišk nosies laukan.

Gruodis mokykloje
Pavaduotoja pasakoja, kad meno mokykloje, nors lauke karaliauja niūrusis gruodis, šis laikas yra ypatingas, nes tai gražiausių metų švenčių – šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų – laukimo laikotarpis. Tai metas, kai visi drauge – mokiniai ir mokytojai – dirba skleisdami gerą nuotaiką ir nuoširdumą: tvarko klases, daro kalėdines dekoracijas, puošia eglutes ir prisimena savo buvusius mokinius, mokytojus, artimuosius. Mokykloje gausu įvairiausių renginių: kalėdinės vakaronės, įvairių specialybių klasių kalėdiniai koncertai tėvams. Kelis mėnesius mokiniai kartu su mokytojais ruošiasi šventėms, o dabar rimtai nusiteikę ir pasipuošę tiek mažieji atlikėjai, tiek jų mokytojai kone kiekvieną vakarą meno mokyklą pripildo nuostabių muzikos garsų. Be to, kiekvienas mokyklos kampelis alsuoja mažųjų dailininkų darbais. Mokykloje veikia dailės skyriaus mokinių kūrybinės parodos. „Žiemos pasaka“, kurią kurti mokiniams padėjo mokytoja Julija Davidavičienė. Įkvėpti mokytojos Editos Sabockytės – Skudienės antrinio dizaino parodą „Kita forma – Perdirbinys“ ir parodą „Pernai išėjo, šiemet sugrįžo… Kas?“ jaunieji menininkai eksponuoja mokyklos antrame aukšte. Jau antrus metus iš eilės mokykloje dailės mokytoja Gitana Mataitienė organizuoja Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinių atvirukų konkursą „Kalėdinis paštas“ , skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Kviečiame užsukti į Elektrėnų švietimo paslaugų centrą, kur mokyklos mokytoja keramikė Rasa Rakauskienė su mokiniais eksponuoja kūrybinių darbų parodą „Kalėdų belaukiant“. Taigi prieššventinis laikotarpis mokykloje yra darbingas ir kūrybingas.

Ustilų kvartetas

Muzikuojančios šeimos
Gražiai užbaigti metus mo­kykloje jau tapo tradicija – dauguma žino ir laukia tradicinio renginio „Atrieda Kalėdos“, t.y. muzikuojančių šeimų vakaro. Apie renginį pasakoja jo sumanytoja Rasa Hopenienė, fortepijono moky­toja, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, jau 15 m. organizuo­janti šeimų šventę: ,,Didžiausios pagalbininkės organizuo­jant minėtą vakarą – fortepijono mokytoja Vilma Gumbienė, mokykloje dirbusi dainavimo mokytoja Regina Vaidogienė, renginių vedėja smuiko mokytoja Rima Gritienė. Pradėjus mokykloje dirbti mokytojai Rasai Rakauskienei, jau antrus metus organizuojama ir kalėdinė mugė.
O viskas prasidėjo… Kai į mano fortepijono klasę mama Inga atvedė savo dukrytę, kuri žengė pirmuo­sius žingsnius į muzikos pasaulį. Pasirodo, mama buvo baigusi muzikos mokyklą ir prasitarė, kad labai norėtų prisiminti, ką buvo išmokusi. Taip ir gimė idėja organizuoti renginį, kuriame galėtų pasirodyti ne tik broliai, sesės, pusbroliai ar pusseserės, bet ir mamos, tėčiai, seneliai, dėdės ir tetos. 2003 m. Lietuvoje tai buvo vienas iš pirmųjų tokio pobūdžio renginių. Per šiuos 15 m. meno mokyklos scenoje pasirodė 120 įvairiausių šeimų sudėčių. Daug kalbama, jog šeimai gyvybiškai svarbu pabūti kartu, deja, dažniausiai tam nerandama laiko. Kiekvienas žmogus, didelis ar mažas, – tai atskiras pasaulis. Taigi renginio tikslas – sujungti tuos du šeimoje egzistuojančius pasaulius, kad būdami kartu ieškotume, atrastume, išmoktume, kurtume ir turtintume vieni kitus ir savo šilumą skleistume šalia esantiems“.

mokytoja su mokine
Rasa Hopenienė su mokine
Elze Baranauskaite

Tėveliai ir seneliai
Pavaduotoja sako, kad daugelį vaikų į meno pasaulį atveda mamos, tėčiai. Kartais jie prisipažįsta, jok nieko nesupranta apie muzikos, dailės, šokio meną. Džiugu, kad tėvai, kurie įsivaizduoja, jog apie meną nieko nenusimano, savo vaikams suteikia galimybę pajusti meno galią – atveda juos į meno mokyklą. Man atrodo, kad meno nelabai gali išmokti, tu jį jauti arba ne. Menas – tai jausmų pasaulis. Dailės, muzikos mokytojai gali tik padėti atverti duris į šį nuostabų pasaulį. Gebėjimų neužtenka. Pasirinkęs šį kelią, pirmiausia turi dirbti. Daug dirbti. Daugelis mano mokinių sako: „Reikia treniruotis“. Kaip ir sportuojant, kad pasiektum rezultatų – gražiai skambėtų instrumentas, rankos būtų miklios, kūnas lankstus ir plastiškas, o teptuko ar pieštuko potėpiai drąsūs – reikia daug valandų dirbti, ieškoti, mokytis. Norėčiau atkreipti dėmesį į tokį savo pastebėjimą, kad tų tėvelių, kurie supranta, jog reikia daug dirbti, vaikams siekti savo svajonės yra lengviau. Na, o šei­myninis muzikavimas yra puikus vaistas nuo įprastinių kasdieninių rūpesčių. Muzikuodami drauge, šei­mos nariai ne tik parodo savo individualumą, bet pajaučia ir vienas kito svarbą. Labai džiugina visos mūsų renginyje dalyvavusios šeimos: Gabija, Žemyna, Austėja, Skirgaila, Jogaila, Margiris bei tėveliai Daina ir Remigijus Žymantai pasirodė pirmame koncerte. Dabar vaikai užaugę, kai kurie net savo atžalas leidžia moky­tis muzikos. Mintautas, Viltaras, Aušvydas bei tėveliai Erika ir Čes­lovas Kriščiūnai daugelį metų muzikuoja kartu, ir mes juos matome televizijos ekranuose. Kornelijus Jaroševičius su mama Beatriče ir tėčiu Raimondu; Elzbieta ir tėveliai Viktorija ir Virginijus Juknevičiai dažnai girdimi, nes dalyvauja įvairiuose renginiuose. Džiaugiamės išgirdę muzikuojant Ulą, Gabiją Breikštaites su mama Vilma ir tėčiu Martynu; Medą ir Laurą Kapustinskaites su mama Violeta ir tėčiu Gyčiu; Ivaną su Serafimą Tiuninus su mama Irina ir tėčiu Aleksandru; Akvilę, Rugilę Suslavičiūtes su mama Gintare ir tėčiu Ruslanu bei teta Aušrine; Moniką Liekytę su mama Jurgita ir tėčiu Justinu.
Didžiausių pagyrų nusipelno suaugusieji, kurie nugalėdami scenos baimę stengiasi su savo vaikais sukurti mažą spektakliuką scenoje. Pirmiausia tai mamos, kurios pačios prieš daugelį metų mokėsi muzikos ir dabar su savo atžalomis gali kartu muzikuoti: Deimantė Rastenytė su mama Inga, Natalja ir Darja Členovos su mama Tatjana, Tomas Butvila su mama, Pijus Norušis su mama Diana, Diana Viktorija Kartenė su mama Inga bei teta Akvile, Kotryna Cibulskaitė su mama Aušra, Urtė Gedutytė su mama Leta. Ponia Leta Gedutienė muzikos nesimokė, tačiau jai labai patiko ne tik klausytis, kaip kiti groja, bet ir pačiai pabandyti. Ji su savo dukra scenoje pasirodė 8 kartus. Tai puikus pavyzdys, kad įgyvendinti savo norus niekada nevėlu.
„Prikalbinti tėčius pasirodyti scenoje – žygdarbis, bet mūsų renginyje girdėjome ir matėme, kaip su savo atžalomis pasirodė – Arūnas Pliskauskas su savo dukra Evelina, Gintautas Gruzdys su savo dukrele Beatriče muzikavo ne kartą. Talkino ir brolis Pilypas. Mokykloje akordeono klasę baigęs Darius Baranauskas su dukra Elze keletą metų skambino fortepijonu. Tėtis Donatas Adomaitis su dukra Ugne, tėtis Linas Baublys su savo atžalomis – Jonu, Greta ir Aiste – scenoje paliko neišdildomus įspūdžius. Visi prisimename savamokslį ,,armonikierių“ Algirdą Garnį su sūnumi Dovydu, kuris ne tik koncertuose, bet ir namuose nuolat muzikuodavo“, -sako R. Hopenienė.
Sprendžiant apie renginį pagal atlikėjus, galim sakyti, kad jis jaunas. Per visus 15 m. scenoje pasirodyti su anūkėliais pasiryžo tik keli seneliai ir viena močiutė. Gražūs prisiminimai liko apie Paulinos Kornejevos ir močiutės pasirodymą. Neringos Petravičiūtės senelis Jonas talkino savo anūkei. Armandas Čižius su seneliu Vytautu Karalevičiumi ne vieną vakarą pamuzikuoti kartu susėda dar ir dabar. Ne kartą pasirodė mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius su dukra Justina, dukterėčia Kotryna bei sūnėnu Mindaugu. Senelis atsivedė ir anūkėles Barborą ir Mykolę. Ne kartą šių giminaičių kūrybingi muzikiniai numeriai užbaigdavo šventinius koncertus.

Mokiniai
Koncertuose dažniausiai muzikuoja sesės, broliai. Paminėsiu tik keletą iš jų: tai sesės Monika ir Karolina Liutkutės, Ieva ir Gintarė Vyšniauskaitės, Karolina ir Gintarė Navakauskaitės, Ana Marija ir Jekaterina Chvorostovos Augustina ir Lauryna Lankutytės, Gytis ir Gediminas Gumbiai, Skaistė ir Paulius Taurai, Vidmantė ir Renatas Kedikai, Justas, Julius Ir Liepa Dalibagai, Kajus Girsa, kuris mokosi dar tik 4 klasėje, pradėjo pasirodymus su tėčiu, dabar kiekvienais metais muzikuoti pasikviečia giminaičių – pusseseres Deimilę Marcinkevičiūtę, Kamilę Buinevičiūtę, pusbrolį Dei­vidą Marcinkevičių. Unikalus vienos šeimos klarnetistų kvartetas net 8 kartus mus stebino savo pasirodymais. Tai sesių Beatričės, Akvilės, Danielės ir brolio Luko Ustilų šei­myninis ansamblis.
Mokytojai
Vaikų santykis su muzika labai skirtingas. Vienų šeimose muzikavimo tradicijos perduodamos iš kartos į kartą, kitus paskatina susiburti meno mokykloje dirbantys mokytojai, trečius – muzikos mokyk­las baigę ar muziko profesiją įgiję tėvai, kurie meilę muzikai perduo­da ir savo vaikams. Tai pučiamųjų instrumentų mokytojas Valdas Stanaitis su sūnumi Matu, akordeono mokytoja Auksuolė Merkienė su dukra Gintare, fortepijono mokytoja Rita Andrejaitienė su sūnumi Pauliumi, fortepijono mokytoja Jekaterina Dementjeva su sūnumi Artemij, fortepijono mokytoja Rasa Simankovienė su sūnumi Andriumi,
Ačiū mokytojams – Onai Navickienei, Kristinai Dabravolskaitei, Jovitai Janavičiūtei, Arnui Knizikevičiui, Evaldui Petkevičiui.
Šiltų padėkos žodžių nusipelnė smuiko mokytoja Rima Gritienė su savo sūnumi Baltramiejumi, mokytoja Regina Vaidogienė, kuri su savo dukromis Ugne, Silvija bei giminaičiais Edvardu Mikuliu, Egle Butkute, fortepijono mokytoja Vilma Gumbienė su savo šeima – Milda, Monika, Martynu – bei giminaitėmis – Gabija bei Guoste Vitkauskaitėmis – daugelį metų skyrė savo brangų laiką, jėgas, padėjo ansambliams pasiruošti bei įkvėpė kūrybinių idėjų, kad visiems šventė būtų įsimintina ir nepakartojama.
Šiais metais Elektrėnų meno mokyklos muzikuojančių šeimų koncertas vyks gruodžio 21 d. Manau, kad ir šių metų renginys pritrauks būrį atlikėjų bei klausytojų, norinčių turiningai lei­s­ti ilgus žiemos vakarus. Tas šventinis susibūrimas tai įrodymas, kad Elektrėnų meno mokykla yra miesto kultūros židinys.
Dėkojame R. Hopenienei už pasakojimą, linkime džiugių šv. Kalėdų!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69