Keliai aukštumų link

Naujieji metai jau įsisuko į darbų verpetus, o redakcija pradeda naują projektą senuoju pavadinimu „Keliai aukštumų link 2020 m.“. Kadangi šie metai paskelbti Mokyklų bendruomenių metais, tai ir mes šiame projekte rašysime apie mokyklų bendruomenes, žmones ir jų indėlius į šalies kultūrinę, intelektualinę, pilietinę gerovę. Sėkmės istorijos – tai pagrindinės kryptys, kuriomis plėtosime tęstinį projektą „Keliai aukštumų link“, nes sulaukėme didelio skaitytojų susidomėjimo, o neišsemtų temų liko daug. Rengsime publikacijas apie Elektrėnų krašte kilusių ar dabar gyvenančių žmonių pasiekimus moksle, mene, sporte, kitose srityse. Projektą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, redakcijai skyręs 8 tūkst. eurų.
Pirmasis projekto straipsnis – apie visos Lietuvos mokytoją – fotomenininką, grafiką, iliustratorių, metus pradėjusį apdovanojimu Santarvės ordinu, Rimantą Dichavičių. Kvietime į apdovanojimą kolegoms gyvoji Lietuvos legenda R. Dichavičius rašė: „…gavau netikėtą žinią, kad būsiu apdovanotas Lietuvos santarvės fondo ordinu „Pro Augenda Concordia“. Manau, kad lemiamą sprendimą nulėmė trys „Laisvės paženklinti“ tomai. Tad šis apdovanojimas priklauso mums visiems…“.
Šį menininką vyresnioji karta mena kaip aktų fotografijų albumo „Žiedai tarp žiedų“ autorių. Albumas sukėlė milžinišką visuomenės susidomėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Bet vertingiausi jo darbai – tritomis albumas „Laisvės paženklinti“, kurį skyrė Lietuvos nepriklausomybės simbolikai, ženklams bei juos kūrusiems menininkams įamžinti: trijuose tomuose 250 autorių ir 5,5 tūkst. meno kūrinių. „Man menas yra šventovė, kaip religija, tikėjimas. Jei meno nebūtų, šiandien mes būtume tik gyvulėliai, iš urvo nelabai išlindę“, – kalba menininkas. R. Dichavičius ir mūsų redakcijai atviravo, kad, leisdamas albumus „Laisvės paženklinti“, jis pardavė iš tėvų paveldėtas žemes ir pinigus atidavė menui.
Specialistų vertinimu, fotoalbumai „Laisvės paženklinti“ – aukso vertės palikimas Lietuvos kultūros tąsai.