Patirtis ir jaunystė pasiryžusi pokyčiams

Elektrėnai yra gražus ir patogus miestas, į kurį gyventi ir auginti vaikus atsikelia vis daugiau jaunų žmonių. Elektrėniškiai gali džiaugtis nuostabia gamta, geru susisiekimu, arti esančiomis ugdymo įstaigomis, stipria sporto baze ir kitais dalykais. Džiaugiantis miesto privalumais tenka nuogąstauti, kad viename jauniausių Lietuvos miestų – Elektrėnuose – yra ir įsisenėjusių problemų, kurias norėčiau plačiau pakomentuoti.
Kalbant apie žmogaus gyvenimą, 50 metų yra ženklus skaičius, o miestui tai tik jaunystė. Prisimenu 1960-uosius metus, kai jauni įvairių tautybių žmonės, atvykę iš kitų miestų, miestelių ir kaimų, pradėjo dideles statybas. Čia jie sukūrė šei­mas, užaugino vaikus, pastatė šiluminę elektrinę. Šilumvežiai geležinkeliu dieną naktį vežė statybines medžiagas, metalą, cemen­tą, mazutą, žmonės pastatė aukš­tus kaminus, o dabar, vykstant elek­­­trinės ardymo darbams, išva­­­žiuo­­ja naktimis iš elektrinės šilum­­­ve­žiai su metalo laužu, greit ir kaminai bus nugriauti. Nesu energetikas, bet manau, kad elektrinė turėjo gyvuoti ilgiau negu vieno žmogaus gyvenimas. Gaila bus Elektrėnų žiburių, kurie, dainos žodžiais, švietė naktį, švietė dieną, gaila ir pačios dainos apie Elektrėnus…
Nors trumpai reikėtų pakalbėti apie žemės reformą, kuri palietė beveik kiekvieną lietuvį ir labai supriešino Lietuvos žmones, nes žemės kilnojimas užsitęsė beveik 26 metus. Šimtus kartų keitėsi teisės aktai, reformos pradžioje žemė buvo matuojama mediniais dvimetriais, nau­dota netiksli kartografinė medžiaga, netinkamai pažymėti keliai, todėl jau dabar Elektrėnų savivaldybėje yra apie 100 vien­kiemio sodybų, kurios juridiškai neturi privažiavimo kelių. Čia turėtų glaudžiau bendradarbiauti Elektrėnų savivaldybės administracija ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Elektrėnų skyrius ir spręsti žmonių problemas, o ne tik atsirašinėti. Teis­mai išskirtiniais atvejais irgi turėtų vadovautis ne tik teisės aktais, bet ir protingumo kriterijumi.
Beveik visada žemės savininkai, kurie negali miestuose susi­grąžinti žemės natūra arba negauna sklypo gyvenamojo namo statybai, kaltina tik žemėtvarkininkus, nes nežino, kad miestuose grąžintinus žemės sklypus formuo­ja bei detaliuosius planus rengia Elektrėnų savivaldybės administracija. Dėl savivaldybės administracijos vilkinimo šiuo metu Elektrėnų mieste dar neatsiskaityta su 17 žemės savininkų, laukiančių eilėje naujų žemės sklypų gyvenamųjų namų statybai. Yra ir pagyvenusių žmonių, kurie norėtų gauti kompensaciją pinigais už negrąžintą miesto žemę, bet lig šiol galiojančiais teisės aktais nustatytos labai mažos kompensacijos. Žemių dar neatgavusių žmonių manymu, tokios­ kompensacijos neatitinka tikrosios žemės vertės, todėl niekaip negalima užbaigti nuosavybės teisių į žemę mies­tuose atkūrimo.
Žodis ūkininkas talpina žinias apie augalus ir dirvožemį, rūpestį, kad žmonės turėtų kokybiško maisto, atsakomybę už švarią aplinką, bioįvairovę, tvarų žemės ūkį ir mei­lę savo kraštui.
Elektrėnų savivaldybėje nėra labai stambių ūkių ir ūkininkų, bet dauguma ūkininkų darbštūs ir sumanūs. Nors Lietuvos ūkininkai diskriminuojami dėl žymiai ma­žesnių tiesioginių išmokų, nuolat brangsta energetiniai ištekliai, trąšos, sėklos, dalį derliaus sunaikina liūtys arba sausra ir kasmet svyruo­ja grūdų ir pieno supirkimo kainos, pažanga žemės ūkyje tikrai matoma pažiūrėjus į laukus ir fermas. Nuolatinio tobulėjimo darbe pavyzdžiu galima paminėti visiems gerai žinomą ūkininką Saulių Stirną, sumaniai savo ūkiuose tvarkosi Kristina Stirnaitė, Gintaras Marcinkevičius, Juozas Gackas, Algirdas Grotuzas ir kiti ūkininkai.
Esu Elektrėnų sav. tarybos narys, mišrios frakcijos seniūnas, aktyviai dalyvauju posėdžiuose ir pasisakau aktualiais klausimais. Kadangi valdančioji dauguma, sudaryta iš Liberalų sąjūdžio ir so­cialdemokratų atstovų, opozicijos ar kitų tarybos narių nuomonė bei siūlymai ne visada būna išgirsti.
Turbūt niekas nepaneigs, kad Elektrėnų savivaldybėje klesti nepotizmas (savų protegavimas). Kaip­ pavyzdį galėčiau paminėti Elek­trėnų sav. priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą, kurioje ne valdančiajai partijai priklausantis eilinis gais­rininkas buvo priverstas išeiti iš darbo.
Kai gyventojai negali išspręsti problemų pas savivaldybės valdininkus, kreipiasi į tiesiogiai išrinktą Seimo narę Laimutę Matkevičienę. Ji nuoširdžiai priima kiekvieną žmogų ir dalį problemų išsprendžia vietoje arba nurodo, kur dar žmogus galėtų kreiptis pagalbos sprendžiant rūpimus klausimus.
Elektrėnų skyriaus „valstiečių“ sąraše yra 36 ryžtingai nusiteikę jauni ir kiek vyresni žmonės, pasiryžę per vietos savivaldos rinkimus laimėti kuo daugiau man­­datų, kad galėtų vykdyti poky­čius, labai reikalingus Elektrėnų sa­vivaldybės gyventojams.
Mieli rinkėjai, balsuokite kovo 3 d. savivaldos rinkimuo­se už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus. Mūsų są­ra­šo ­Nr. 2,­ pasirinkimas labai didelis, sąraše labai daug jaunų žmonių, yra ūkininkų, verslininkų, valstybės tarnautojų, inžinierių, gydytojų, neturime lakūnų, bet turime net karšto oro baliono pilotą.

Vytautas VĖŽELIS,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Elektrėnų
skyriaus pirmininkas

 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 2019/04

Susiję tekstai

Palikite atsiliepimą

Norite prisijungti prie diskusijos?
Palikite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

UA-128678564-1