Mieli Elektrėnų krašto gyventojai, 

nuoširdžiai dėkoju, kad­­ parėmėte mano kan­dida­tūrą ir TS-LKD siū­lomą valstybės kelią. Dė­koju ir tiems, kurie pirmajame ture rinkotės kitus  kandidatus, ta­čiau ne­likote abejingi sa­vo Tėvynės likimui. Turime didžiuo­tis savo modernia valstybe, sklandžiai veikiančiais demo­kratiniais pro­cesais. Kita vertus, neturime prabangos to maišyti su neva „pažangiomis“ idėjomis, kai sprendžiami tokie reikalai,­ kaip gyvybės apsauga ar imigracija, tradicinės šei­mos samprata. Esu įsi­ti­kinęs, kad­ šeima yra natūrali ir pa­grindinė visuomenės ląstelė, turinti teisę į valstybės apsaugą. Lietuvoje didelę žalą šeimai daro ir įvairiausių formų priklausomybės, todėl esu prieš bandymus legali­zuoti svaiginimąsi narkotinėmis medžiagomis, skambiai pavadinant tai „rekreaciniu vartojimu”.
Jei sutinkate, kad teisingumo bei artimo meilės idėjos, kuriomis savo gyvenimą grindė palaimintasis Teofilius Matulionis būtinos nūdienos politikoje, kad racionali valdžia negali apsieiti be patirties ir kvalifikacijos, galiausiai, kad Kaišiadorių ir Elektrėnų krašto, o kartu ir Lietuvos sėkmę lems savi­valdos ir centrinės valdžios­ gebėjimas susitelkti valstybės labui, tada kviečiu remti mano kandidatūrą ir antra­jame ture. 

 Jūsų kandidatas
Kaišiadorių – Elektrėnų vienmandatėje rinkimų apygardoje 
Audronius Ažubalis ​

 

Politinė reklama bus apmokėta iš Audroniaus Ažubalio rinkiminės sąskaitos. Užs. nr. 2020/39

Palikite atsiliepimą

Norite prisijungti prie diskusijos?
Palikite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

UA-128678564-1