Kandidatė į Europos Parlamentą

MAN RŪPI ŽMOGAUS TEISĖS IR ORUMAS

Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, šiandien, turėdami galimybę būti Europos Sąjungos nariais, išlaikome tokį pat stiprų siekį neprarasti pagrindinių vertybių: savo teisių ir orumo, laisvės, išlikti viena ir nedaloma Lietuva, visų jos piliečių Tėvyne, nepriklausomai nuo jų tautybės, išsaugoti pagarbą žmogui.
Būdami Europos Parlamento nariais, priimdami sprendimus vadovausimės darnos principais: darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos bei darnaus valdymo, kuriuos įgyvendiname tiek, dirbdami Lietuvos Respublikos Seime, tiek savivaldos lygmeniu. Šie principai gali tapti Europos Sąjungos tvarumo bei Lietuvos klestėjimo Europoje pagrindu.
Didėjant vyresnio amžiaus žmonių skaičiui, augant vaikų ir jaunimo sergamumui, didėjant sergamumui psichikos ir pri­klausomybės ligomis, mirtingumui nuo nelaimingų atsitikimų, traumų, širdies bei kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, didėja socialinės ir medicininės išlaidos, auga visuomenės susirūpinimas sveikatos priežiūra ir jos paslaugų kokybe, todėl svarbu sudaryti vienodas sąlygas visiems šalies piliečiams gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo sveikatai.
Būtina gerinti gyvenimo kokybę, mažinti sergamumą, užtikrinti ankstyvą ligų diagnozavimą, kurti vaikų sveikatą palaikančią aplinką, pasitelkus valstybės institucijas, savivaldybes, mokyklų bendruomenes, didinti specialistų, dirbančių su vaikais, kompetenciją sveikatos stiprinimo klausimais, ugdyti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus, tobulinti vaikų sveikatos stiprinimo stebėseną.
Labai svarbus integralus po­žiūris į vi­suomenės fizinę ir psichikos sveikatą ir jos priežiūrą. Teisumas – kiekvienas žmogus turi teisę siekti aukščiausio savo sveikatos lygio, tačiau to siekdamas negali riboti tokios pačios kitų žmonių teisės. Solidarumas – sveikatos draudimo įmokos surenkamos iš visų gyventojų sergančiųjų sveikatos išlaidoms finansuoti. Prieinamumas – sveikatos priežiūra turi būti prieinama kiekvienam žmogui tiek sveikatos paslaugų kokybės, tiek paslaugos laukimo, komunikacijos ir kitais aspektais. Priimtinumas – sveikatos priežiūros paslaugos kiekvienam žmogui turi būti suteikiamos priimtina forma. Lygybė – sveikatos priežiūra turi būti prieinama visiems gyventojams vienodai nepriklausomai nuo amžiaus, rasės, tautybės, lyties, socialinės grupės, vadovaujantis pagrindiniu kriterijumi – pagrįstu sveikatos priežiūros paslaugos poreikiu. Visapusiškumas – žmogus turi turėti galimybę gauti reikiamą sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos ir kitą sveikatos priežiūrą. Laisvas pasirinkimas − žmogus turi teisę rinktis gydytoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Sąžininga konkurencija – sveikatos sistemoje paslaugų teikėjai steigiasi ir veikia iš dalies valstybės reguliuojamoje rinkoje, tačiau sąžiningos konkurencijos aplinkoje ir sąlygomis.
Prioritetų tvarka svarbu vienyti politikų, specialistų, valstybi­nių institucijų ir visuomenės pastangas, kad būtų įgyvendinamos priklausomybių nuo alkoholio, tabako, narkotikų sveikatinimo programos.
Gegužės 26 dieną vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Kviečiu atvykti į rinkimus. Rinkimų į EUROPOS PARLAMENTĄ biuletenyje pažymėkite Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą Nr. 2, o pirmumo balsų langelyje įrašykite mano – 21 – numerį.

Viliuosi Jūsų palaikymo ir iš anksto dėkoju.

Nuoširdžiai Jūsų,
Laimutė Matkevičienė
Nusipelniusi Lietuvos gydytoja,
Lietuvos Respublikos Seimo narė

 

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užs. nr. 2019/38

Susiję tekstai

Palikite atsiliepimą

Norite prisijungti prie diskusijos?
Palikite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

UA-128678564-1